Cosmologie en Astrologie

Elizabeth Schenk - Lankamp
Oldenzaal

Zo Boven Zo beneden om de dingen van het Ene te vervullen

Al vanaf 1939 leef ik hier op aarde en ben nu terug in N.O.Twente, mijn geboortegrond. Mijn leven, mijn  al lange leerproces, heeft daarbij veel gegeven en ook genomen, zelfs mijn eigen kind toen hij 21 jaar was.
De cosmische wetmatigheden werden toen al spoedig op mijn weg gelegd door het wel-willende Universum, ofwel de archetypische machten, de goden.
Ruim tien jaren later, tijdens mijn opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut in Nijmegen maakte ik daar gedurende 5 jaren kennis met het C.O.M. (Cosmologisch Organisatie Model De basis er van is DE MENS ALS MICROCOSMOS.  Hermes Trismegistus, een al oeroud weten omtrent de mens.  "Zo Boven Zo beneden om de dingen van het Ene te vervullen."
C.O.M. is een schoonheid van een overkoepeling van de astrologie, die ik al ruim tien jaren bestudeerde en waardoor ik het hier op aarde uithield, want de ene Aha-Erlebnis na de andere hield mij toen in mijn diepe rouwtijd op aarde.
(Het gevoel van er van doorgaan/vluchten  - suïcide- is heel welbekend voor mij.) Steeds meer kom ik, net als C.G. JUNG, tot het besef dat alle psychotherapie te kort schiet wanneer de mens zich, met name in de  2 e levenshelft, niet min of meer en steeds meer bewust gaat worden van het DOEL van zijn bestaan hier op deze   "werreld die so dwerrelt". U kunt meer duidelijkheid krijgen wanneer u mijn website gaat lezen.

Over Elizabeth Schenk - Lankamp

Opgeleid tot lerares Engels, daarna tot Jungiaans Analytisch Therapeut

en nu is mijn grootste interesse het bezig zijn met mensen en de cosmische wetmatigheden.Elizabeth Schenk - Lankamp MSc

Operalaan 111
7577 JA Oldenzaal

Lid van beroepsvereniging

Cosmologie en Astrologie