NIEUWE COÖRDINATOREN VOOR BEWUST TWENTE!

GOED NIEUWS VOOR BEWUST TWENTE!

Wij, Tineke Veenstra en Caroline Steenbergen, coördinatoren van Bewust Achterhoek, hebben na rijp beraad besloten om de organisatie van Bewust Twente ook op ons te nemen. Onze gebieden grenzen aan elkaar, waardoor we o.a. gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen. 

Ook Bewust Arnhem heeft nieuwe kartrekkers. En ook hier ligt een grensgebied met de Achterhoek. Daarom gaan we samenwerken met Deirdre van der Mijn en Yuri van Toledo. En als we dan toch bezig zijn: Arnhem heeft weer overlapping met Nijmegen, dus we gaan ook in gesprek met Jody Bos van Nijmegen. 

We hopen dat er veel 'kruisbestuiving' gaat plaatsvinden.

Binnenkort zullen we ons voorstellen en gaan we de website een frisse uitstraling geven. Het afgelopen weekend zijn we een "Rondje Twente" gaan doen. Want hoewel we op de grens wonen en al vaak in Twente op vakantie zijn geweest, is het toch ook weer nieuw voor ons. We vonden het prachtig! En we hebben hele leuke locaties ontdekt waar we onze netwerkcafés kunnen organiseren. Maar wellicht weten jullie er nog veel meer.

Wat dat betreft: we willen graag heel snel een netwerkcafé organiseren. Hieronder vertellen we meer over onze plannen.

WAT STAAT ER ALLEMAAL TE GEBEUREN?

1. Netwerkcafés

We gaan minimaal 7 bijeenkomsten organiseren, waarvan 2 op de grens met de Achterhoek, zodat we elkaar kunnen leren kennen. Deze bijeenkomsten worden onderverdeeld in netwerkcafés en andere activiteiten. De netwerkcafés zijn bedoeld om de verbinding met elkaar aan te gaan en in stand te houden. Mensen die geïnteresseerd zijn in ons netwerk kunnen hier ook komen kennismaken om te ervaren of ze zich bij ons willen aansluiten. Je kunt je voor deze bijeenkomst opgeven via de agenda op de website. Het eerste café gaat plaatsvinden in Driene, bij Hengelo op vrijdag 31 maart a.s.

 

2. Andere activiteiten

Naast de netwerkcafés, die uitdrukkelijk bedoeld zijn om elkaar en andere belangstellenden te ontmoeten, organiseren we ook andere activiteiten.

Af en toe bieden we een aanbieder een platform om een workshop of een lezing te verzorgen.

We zijn van plan om in september een welzijnsmarkt te organiseren, waar jullie je kunnen presenteren aan een groter publiek. We onderzoeken de mogelijkheid om dit in combinatie met Bewust Achterhoek te doen. 

Verder hebben we tot nu toe in de Achterhoek (midzomer)wandelingen, kerstdiners, nieuwjaarsbrunches, wijnproeverijen, intervisie bijeenkomsten, instructiebijeenkomsten etc. georganiseerd. We willen graag van jullie horen welke ideeën en verwachtingen jullie hebben. Dat brengt me op punt 3.

 

3. Bezoekronde

We zijn van plan om alle aanbieders van Bewust Twente te bezoeken. Om kennis te maken, vragen op te helderen en te horen wat jullie nodig hebben. Eén van de aanbieders, Anneke Wilbers, zal ons daarbij helpen. Zij is ook lid van Bewust Achterhoek en bezoekt veelvuldig de bijeenkomsten. Zodoende weet zij goed wat er speelt.

 

4. Agenda

Jullie zijn al bekend met het fenomeen agenda. Via je profiel op de website kun je een agendapunt aanmaken. Hiermee maak je bekend dat je iets organiseert. Dat kan een workshop zijn, of een lezing, een kortingsactie, een speciale behandeling, noem maar op. Zodra je weet dat je iets gaat organiseren kun je dit vermelden op de website. Met de nieuwsbrief (zie hieronder) wordt altijd de agenda meegestuurd voor de komende 3 maanden. Als je bijvoorbeeld nu al weet dat je op 31 december iets leuks gaat doen, dan kun je dat nu al als agendapunt vermelden. Het wordt dan meteen op de website zichtbaar, maar het gaat pas op 1 oktober mee met de nieuwsbrief. Wellicht wist je dit al, maar het valt ons vaak op dat aanbieders dit niet goed in de gaten hebben. 

 

5. Nieuwsbrief

Elke eerste van de maand verschijnt er een nieuwsbrief, die rondgestuurd wordt onder belangstellenden die zich hiervoor hebben opgegeven. De agenda wordt dan dus meegestuurd voor de komende drie maanden. In de nieuwsbrief is ook altijd ruimte voor een column van één van jullie. Deze moet gaan over iets interessants voor de lezers, mag niet langer zijn dan 180 woorden en mag geen expliciete reclame zijn voor je bedrijf, hoewel het wel kan gaan over iets wat je in je bedrijf doet. Je naam en website worden er bij vermeld. Een stukje hiervoor kun je mailen naar info@bewusttwente.nl.

 

6. Tenslotte

Naast de column voor de nieuwsbrief kun je ook een blogartikel schrijven die op de website geplaatst kan worden. Maar daarover meer in een volgende nieuwsbrief. 

Voor het eerstvolgende netwerkcafé word je verzocht je op te geven via de agenda. We hopen velen van jullie te ontmoeten!

En voor alle vragen die jullie hebben zijn we te bereiken op info@bewusttwente.nl.

 

Warme groet,

Tineke en Caroline.

AGENDA

AANBIEDERS BEWUST TWENTE

BEWUST AANBOD