Bewust Twente » Nieuwsbrief » Vanuit je hart leven en werken

Om mij heen zie ik steeds meer mensen kiezen voor het leven en werken vanuit hun hart, dat geldt ook voor mij. We beginnen door te krijgen dat het analytische denken ons voordelen brengt, maar dat de eenzijdigheid daarvan onplezierige effecten heeft. Voor mij komen passie, medemenselijkheid, liefde en saamhorigheid voort uit het hart. Is daar in deze tijd plek voor op het werk en in scholen? In de politiek, de gezondheidszorg en in de omgang met elkaar buiten de directe familie en vriendenkring? Mag je hart echt spreken?

Op internet vond ik dit stukje tekst, als hart onder de riem om te durven vertrouwen op wat ons hart ons ingeeft:

"Misschien is het tijd om met andere ogen naar het hart te kijken. Het hart heeft een eigen intelligentie die niet onderdoet voor de werking van de hersenen. Heel simpel gesteld worden alle in- en externe indrukken eerst door het hart verwerkt. Het hart vertaalt deze stimuli in gevoelens; deze worden doorgegeven aan de hersenen, die er op hun beurt een “verklaring” aan geven. In onze Westerse cultuur zijn we ons van de eerste stap niet meer bewust, en registreren we voornamelijk de door de hersenen verwerkte informatie." (Uit: Grenswetenschap)

     

De professionals en ondernemers van Bewust Twente bieden ondersteuning en activiteiten aan die ons kunnen helpen in contact te komen en te blijven met ons hart-gevoel en onze hart-intelligentie. Ze noemen zich hart-werker of willen een hart-revolutie creëren. Ze werken heartful of met hart en ziel. Op 9 december is er in Oldenzaal een lezing: Vanuit je Hart werken in deze tijd.
Heb jij het verlangen meer vanuit je hart te leven en te werken? Kun je daarbij steun gebruiken? Kijk eens in de bijgaande agenda van Bewust Twente en voel waar je hart naar uitgaat.

Een hartegroet,
Gonny Dubbink

Hieronder een bijdrage van René Bussink uit Haaksbergen

As was verbrande turf                                                                           

Lang geleden, toen ik nog een kind was, stelde ik heel veel vragen. En de meeste vragen die ik stelde begonnen met het woordje ‘waarom’. Mama, waarom doet die meneer zo boos? Mama, waarom is die mevrouw zo zwart? Mama, waar ga je heen als je dood gaat? Mama, waarom moet ik naar school? Papa, waarom moet jij altijd werken? Papa, waarom mogen jongetjes niet huilen? Papa, welke opleiding kan ik het beste volgen? Ik kan me nog herinneren dat ik, althans voor mijn gevoel, zelden écht bevredigende antwoorden kreeg. Nieuwsgierig als ik ben, bleef ik maar doorvragen. Dan vroeg ik bijvoorbeeld: Als dat (niet) zo is, waarom ……. etc. etc. Mijn vragenvuur werd na verloop van enige tijd meestal afgekapt met de opmerking: Jij ook altijd met je a(l)s, a(l)s, a(l)s, as is verbrande turf! En daar kon ik het dan mee doen.

Behalve aan mijn ouders stelde ik ook vragen aan de schoolmeester, de dominee, de baas van mijn vader, mijn grootouders, mijn broer, mijn zus en later ook aan mijn vrienden, vrouw, werkgever, collega’s en nog talloze anderen. Omdat ik, ook als volwassene slechts zelden een écht bevredigend antwoord kreeg van anderen op voor mij belangrijke (levens)vragen, heb ik het roer volledig omgegooid. In plaats van de weg naar buiten te blijven bewandelen, ben ik de weg naar binnen gaan bewandelen.

Ieder-Eén is Al-Eén

Hoe dit proces bij mij is verlopen heb ik omschreven in een boek met de titel Ieder-Eén is Al-Eén dat op 21-12-2012 is uitgegeven. Sindsdien gebruik ik mijn boek als middel om mensen een gevoel te geven op basis waarvan ze zelf kunnen beslissen of ik als coach van waarde mag zijn. Omdat ik in mezelf heb ontdekt wie en wat ik ten diepste ben, betreed ik nu vol zelfvertrouwen en enthousiasme de weg naar buiten. Dat is ook de achterliggende filosofie van mijn bedrijfsnaam: RenesanS. Mensen die zich door mij (René) laten coachen, ervaren een wezenlijke verandering (Renaissance is fonetisch RenesanS) waarna ze zonder (sanS) mij verder kunnen.

Sinds ik mezelf durf te zijn, komen er steeds meer ‘wakkere mensen’ op mijn pad. En zo kon het ook gebeuren dat ik na een spontaan bezoek aan een netwerkbijeenkomst van Bewust Twente met mijn verhaal een snaar mocht raken. Met als gevolg dat ik als kakelvers lid, ook ben gevraagd om in de kerngroep te komen. En daarmee een bijdrage te leveren aan het verbinden en zichtbaar maken van ieder die bezig is met bewust worden in Twente. Ik zie er naar uit om de komende tijd alle huidige (en toekomstige) leden persoonlijk te ontmoeten en samen én Al-Eén bezig te zijn met een bewuster Twente.

Namasté, René,  www.renesans.nl                       

     

Hartelijke groet,

##naam##
##telefoon##
##email##
##website##

Volg mij:

##socialmedia##