Bewust Twente » Nieuwsbrief » Dit is de tijd...

Dit is de tijd …

Dit is de tijd waarin vrede op onze drempel staat.
Dit is de tijd waarin kinderen gaan zien en horen wat eeuwenlang verborgen was.
Dit is de tijd waarin de zachte krachten van het hart aan het woord zullen komen.
We hoeven het alleen maar toe te laten in ons hart.

Dit is de tijd dat vergeving de plaats gaat innemen van vergelding.
Dit is de tijd waarin we onze angsten mogen loslaten om in onze kracht te gaan staan.
Dit is de tijd waarin de ware wijsheid voor iedereen bereikbaar wordt.
We hoeven het alleen maar te geloven.

Dit is de tijd waarin het ware geluk voor het grijpen ligt.
Dit is de tijd dat alle kinderen van de ene God elkaar gaan respecteren in hun eigenheid.
Dit is de tijd waarin engelen en mensen elkaar gaan vinden en bijstaan.
We hoeven het ons alleen maar bewust te worden.

Dit is de tijd waarin de ware liefde in ons hart geboren wil worden.
Dit is de tijd waarin de mensen elkaar zullen aanzien en zonder woorden begrijpen.
Dit is de tijd waarin we ons in al onze kwetsbaarheid mogen laten zien.
We hoeven het alleen maar te laten gebeuren.

Dit is de tijd van groeiend inzicht in onszelf.
Dit is de tijd waarin de gelijkwaardigheid van alle mensen een bereikbaar ideaal wordt.
Dit is de tijd waarin wij ons bewust gaan worden wie wij zijn: kinderen van God.
We hoeven het alleen maar te aanvaarden.

Dit is de tijd van het wonder. Alleen maar dat: de tijd van het wonder.

Hans Stolp in ‘Ik geloof in jou’ (Uitgeverij Ten Have, 2009 )

Voordeel voor aanbieders

Voor ondernemers en professionals die tot de doelgroep van Bewust Twente horen EN van een voordeeltje houden: Let op!
Iedereen die per 1 juni 2014 lid wordt (of blijft) van netwerk Bewust Twente krijgt een cadeautje. Het lidmaatschap kost € 40,- (excl. btw) per jaar, en het cadeautje is naar keuze 10 agendaplaatsingen of een extra rubrieksvermelding ter waarde van € 20,- gratis erbij. Deze aanbieding geldt tot 15 juni 2014. Klik hier voor meer informatie. 

Als jij netwerk Bewust Twente een mooi initiatief vindt, help ons groeien. Stuur deze nieuwsbrief door, attendeer jouw naasten op dit netwerk en deze website.

Energie gaat stromen door een frisse wind
die alles verbindt.
Dit is de tijd voor Bewust Twente.

Agenda

De komende tijd weer interessante activiteiten op de agenda van Bewust Twente. Kijk ook eens in de verschillende rubrieken wie de aanbieders in dit nieuwe netwerk in Twente zijn.

Hartelijke groet,

##naam##
##telefoon##
##email##
##website##

Volg mij:

##socialmedia##